Späť Verzia pre tlač

20. Miera úspor na Slovensku (december 2010)

aktualizované dňa: 05. 12. 2011

Odpoveď na základnú otázku, či spotrebovávať „dnes“ alebo „zajtra“ má výrazný vplyv na ekonomický rast, keďže spotreba domácností tvorí vo väčšine krajín viac ako 50% HDP. Na Slovensku i vo väčšine krajín EÚ klesla v roku 2009 produkcia, zamestnanosť aj reálne príjmy. Napriek tomu si domácnosti zo svojho príjmu prekvapujúco odložili viacej úspor ako v minulom roku. Vo všeobecnosti sa totiž predpokladá, že domácnosti šetria v „lepších“ časoch, kým v tých „horších“ naopak čerpajú zo svojich úspor, aby sa vyhli prílišnému kolísaniu životnej úrovne. Posledný vývoj teda naznačuje, že neistota a negatívne očakávania o budúcom príjme prinútili slovenské domácnosti viac šetriť a to spôsobilo ešte väčší prepad ich životnej úrovne. Cieľom analýzy IFP1 bolo vysvetliť vývoj miery úspor na Slovensku s dôrazom najmä na krízový rok 2009. 

Príloha: