Späť Verzia pre tlač

12. Vplyv záchranného fiškálneho balíčka na domácnosti (október 2010)

aktualizované dňa: 01. 10. 2010

V súvislosti s konsolidačným úsilím schválila vláda záchranný balíček opatrení zložený zo zvyšovania nepriamych daní, zavedenia poplatkov a zrušenia niektorých oslobodení. Cieľom komentára je popísať vplyv týchto opatrení na jednotlivé typy domácností. Distribučné efekty sme skúmali prostredníctvom rodinných účtov, ktoré sú naposledy publikované za rok 2009.

 

Príloha: