Späť Verzia pre tlač

Manuál č. 3/2010-M pre proces spracovania ŽoP s súhrnných žiadostí v systéme ISUF pre OP SR-ČR na platobnej jednotke

aktualizované dňa: 24. 09. 2010

Hlavným cieľom manuálu je popísať proces spracovania a hlavné odlišnosti oproti projektom operačných programov NSRR vo vzťahu k evidencii žiadostí o platbu a technických súhrnných žiadostí o platbu v informačnom systéme účtovníctva fondov (ISUF) v rámci PCS SR-ČR na programové obdobie 2007 – 2013.

Dátum vydania: 24.09.2010

Dátum platnosti: 24.09.2010

Manuál je určený pre účtovníkov a finančných manažérov platobnej jednotky účtujúcej o PCS SR-ČR.

 

Príloha: