Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 4/2010-U k vysporiadaniu finančných vzťahov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu/ISPA Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v nadväznosti na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie

aktualizované dňa: 03. 08. 2010

UPOZORNENIE

Usmernenie č. 4/2010-U je zrušené vydaním usmernenia č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, verzia 3.0 s platnosťou od 01.04.2011.

 

Dátum vydania: 03.08.2010

Dátum účinnosti: 03.08.2010

 

Príloha: