Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenie k posudzovaniu nedostatkov zistených pri overovaní zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

Príloha: