Späť Verzia pre tlač

Európsky investičný fond (EIF)

aktualizované dňa: 02. 09. 2016

Európsky investičný fond (European Investment Fund – EIF, http://www.eif.org) je špecializovanou finančnou inštitúciou založenou rozhodnutím Rady guvernérov Európskej investičnej banky (EIB) z 25. mája 1994. Jeho zakladajúcimi členmi sú Európske spoločenstvo zastúpené Európskou komisiou, Európska investičná banka a skupina európskych bánk a finančných inštitúcií. Jeho sídlo je v Luxemburgu.

JEREMIE: http://www.szrf.sk/sk/titulna-stranka

Riadiace orgány: http://www.eif.org/who_we_are/governance/index.htm

Kontakty:
European Investment Fund
96, Boulevard Konrad Adenauer
L - 2968 Luxembourg
Luxembourg
Tel.: 00352 42 66 88 1
Fax: 00352 42 66 88 200
E-mail: info@eif.org
Web: http://www.eif.org