Späť Verzia pre tlač

Výstupy z twinnigového projektu

aktualizované dňa: 15. 05. 2013

Výstupy twinningového projektu implementovaného sekciou auditu a kontroly MFSR možno možno zhrnúť do nasledovných oblastí:

1.  Vytvorenie legislatívneho rámca pre Slovenskú republiku a dokumentov potrebných pre zriadenie Výboru pre kontrolu a audit na Ministerstve financií Slovenskej republiky:

  • Stratégia pre zriadenie Výboru pre kontrolu a audit
  • Etický kódex pre členov Výboru pre kontrolu a audit
  • Príručka Výboru pre kontrolu a audit
  • Vzorový štatút Výboru pre kontrolu a audit

 2.  Zriadenie prvého Výboru pre kontrolu a audit na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

3.  Školenia pre vrcholový a stredný manažment, (potenciálni) členovia Výboru pre kontrolu a audit, vnútorní audítori a finanční kontrolóri. Školenia boli zamerané na prezentáciu a zdôvodnenie pridanej hodnoty Výboru pre kontrolu a audit pre vrcholový manažment, prezentáciu úloh výboru a jeho vzťahu k útvarom orgánov verejnej správy v nadväznosti na skúsenosti zástupcov štátnej správy Holandského kráľovstva.

4.  Konzultácie a poradenské služby, semináre na tému „Riadenie rizík“ a organizácia konferencií.

 

Príloha: