Späť Verzia pre tlač

Publikácie k Výboru pre audit

aktualizované dňa: 14. 05. 2013

Jedným z hlavných cieľov twinningového projektu PF 2006 "Posilnenie nezávislosti vnútorného auditu vo verejnom sektore zriadením výboru/výborov pre audit" je predstavenie a zriadenie Výboru pre audit  na Ministerstve financií SR. Všeobecné poslanie výboru pre audit je zhrnuté v základných informáciách k projektu zverejnených na internetovej stránke MFSR. Cieľ, úlohy a postavenie výboru pre audit budú podrobnejšie rozpracované v materiáloch, ktoré budú výstupom projektu. Výstupné dokumenty sú rozdelené podľa jednotlivých komponentov  projektu.

Všeobecné informácie k Výborom pre audit možno nájsť aj v nasledujúcich publikáciách :

1)  The role of Audit Committees in the Public Sector (USA, 2005)

http://www.nysscpa.org/cpajournal/2005/805/essentials/p42.htm

2)  Audit Committee Handbook

http://www.hm-treasury.gov.uk/media/8/3/auditcommitteehandbook140307.pdf

3)  Canada: Internal Audit Policy Suite (April 2006) -  Directive on Departmental Audit Committees

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ia-vi/dac-cmv_e.asp