Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 18/2008-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom a k eurokonverzii pre užívateľov ISUF

aktualizované dňa: 19. 12. 2008

 

Dátum vydania: 19. 12. 2008

Dátum platnosti: 19. 12. 2008

Príloha: