Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 15/2008-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013

aktualizované dňa: 30. 04. 2010

Aktualizácia č. 02/2010 (vydaná pod číslom č. 15/2008-U, verzia 6.0)

Dátum vydania: 12. 04. 2010

Dátum platnosti: 01. 05. 2010 

 

Príloha: