Späť Verzia pre tlač

Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 1.1

aktualizované dňa: 22. 04. 2008

Koncepcia systému finančného riadenia programu ISPA/Kohézny fond, verzia 1.1

Koncepcia systému finančného riadenia programu ISPA/Kohézny fond, verzia 1.1 je vydávaná za účelom zmeny kurzu Štátnej pokladnice využívaného pri prepočte prostriedkov pri prevode z účtu určeného na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na účet pre finančné memorandum (národné spolufinancovanie) na kurz ECB.

Koncepcia systému fin. riadenia ISPA/KF, verzia 1.1
Obal

Predkladacia správa

Materiál