Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 9/2008-U k postupu účtovania vrátení finančných prostriedkov nezúčtovanej zálohovej platby a nezúčtovaného predfinancovania od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na úrovni platobnej jednotky v systéme ISUF

aktualizované dňa: 08. 04. 2008

Usmernenie č. 9/2008-U k postupu účtovania vrátení finančných prostriedkov nezúčtovanej zálohovej platby a nezúčtovaného predfinancovania od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na úrovni platobnej jednotky v systéme ISUF

Dátum vydania: 08. 04. 2008

Dátum platnosti: 08. 04. 2008

 

   

 

Príloha: