Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 5/2008-U k postupu účtovania prijatej mylnej platby a jej vrátenia v ISUF pre platobnú jednotku

aktualizované dňa: 27. 03. 2008

Usmernenie č. 5/2008-U k postupu účtovania prijatej mylnej platby a jej vrátenia v ISUF pre platobnú jednotku

Dátum vydania:  27. 03. 2008

Dátum platnosti: 27. 03. 2008

   

Príloha: