Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 2/2007-U k postupu pri zadávaní rozpočtovej klasifikácie do ISUF a k použitiu kurzu pri účtovaní prevodu peňažných prostriedkov medzi účtami MF SR odboru platieb vedenými v mene SKK a v cudzej mene na úrovni implementačnej agentúry predvstupových fondov a Prechodného fondu

aktualizované dňa: 21. 08. 2012

Usmernenie č. 2/2007-U k postupu pri zadávaní rozpočtovej klasifikácie do ISUF a k použitiu kurzu pri účtovaní prevodu peňažných prostriedkov medzi účtami MF SR odboru platieb vedenými v mene SKK a v cudzej mene na úrovni implementačnej agentúry predvstupových fondov a Prechodného fondu

Príloha: