Späť Verzia pre tlač

Manuál č. 2/2008-M k evidencii žiadostí o platbu konečných prijímateľov a sprostredkovateľov Národného kontaktného bodu v systéme ISUF

aktualizované dňa: 18. 09. 2009

Manuál č. 2/2008-M k evidencii žiadostí o platbu konečných prijímateľov a sprostredkovateľov Národného kontaktného bodu v systéme ISUF, verzia 2.1

Dátum vydania: 18. 09. 2009

Dátum platnosti: 18. 09. 2009

Príloha: