Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenie

aktualizované dňa: 05. 03. 2014

 

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok

 

Metodické usmernenie č. MF/28201/2007-74  k aplikácii § 18 ods. 6 a § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

 

Príloha: