Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenia k Postupom pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - 3. verzia - aktualizácia

aktualizované dňa: 11. 03. 2008

Súbory je potrebné si najskôr uložiť na pevný disk svojho počítača a následne dekomprimovať.

Príloha: