Späť Verzia pre tlač

Daňové prognózy 2007

aktualizované dňa: 13. 02. 2008

Zasadanutie dňa 21. septembra 2007 - Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2008 - 2010 (do parlamentu)

Podkladové materiály na zasadnutie:

 Daňové prognózy IFP - na posúdenie výborom (vo formáte xml)
 Prezentácia

 Závery zo zasadnutia a vyhodnotenie daňových prognóz:

Strednodobá prognóza daňových príjmov a sociálnych odvodov MF SR bola všetkými členmi výboru označená ako realistická.

 Finálne daňové prognózy IFP (po pripomienkach Výboru) (xml)
 Zápis zo zasadnutia


 Zasadanutie dňa 25. júna 2007 - Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2008 - 2010 (vládny návrh)

Podkladové materiály na zasadnutie:

  Daňové prognózy IFP - na posúdenie výborom (vo formáte xml)
Výška poskytnutých daňových úľav v rokoch 2000-2006 a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období
Vplyv licenčných poplatkov na výnos dane z príjmov
Daňové príjmy VS za rok 2005 v metodike ESA95

Závery zo zasadnutia a vyhodnotenie daňových prognóz:

Strednodobá prognóza daňových príjmov a sociálnych odvodov MF SR bola všetkými členmi výboru označená ako realistická.

Zápis zo zasadnutia
Vyhodnotenie prognózy (xml)
Zníženie DPH z dôvodu legislatívy
Finálne daňové prognózy IFP (po pripomienkach Výboru) (xml)
Komentáre členov Výboru k finálnej daňovej prognóze IFP

Podrobná prognóza daňových príjmov VS na roky 2008 až 2010

podrobne_danove_prognozy_2007_06.xml


Zasadanutie dňa 2. februára 2007 - Východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2008 - 2010

Podkladové materiály na zasadnutie:

prognoza_MFSR_2007_02.xml
prezentacia_2007_02.pdf

Závery zo zasadnutia a vyhodnotenie daňových prognóz

prognoza_MFSR_2007_02_def.xml
Vyhodnotenie prognóz (xml)
komentar_ING_2007_02.pdf
Zapisnica_EDV_2007_02.pdf