Späť Verzia pre tlač

Január 2008

aktualizované dňa: 01. 02. 2008

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2008 

Ukazovateľ Rozpočet
2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

02.01.

03.01. 

04.01. 

07.01. 

08.01. 

09.01. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

1 217,6

1 585,1

1 661,5

1 983,7

2 486,1

3 237,5

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

1. daňové

270 976,0

 1 179,4

1 451,9

 1 515,4

 1 823,5

 2 299,5

 2 995,9

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

daň z príjmov FO

3 131,0

 184,2

 297,7

 494,1

 797,0

 1 221,5

 1 789,6

daň z príjmov PO

58 455,0

 636,7

 681,2

 699,6

 712,2

 724,7

 846,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 2,4

5,8

 7,8

 8,8

 8,4

 53,2

DPH

142 026,0

309,3

 414,8

 261,4

247,8

284,9

245,3

spotrebné dane

60 770,0

 44,2

 49,4

 49,5

 54,2

 55,9

 56,6

2. nedaňové

22 326,4

 38,2

 127,9

 140,7

 154,8

 178,9

 233,3

3. granty a transfery

54 949,3

 

5,3

 5,4

 5,4

 7,7

 8,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 

 

 

 

 0,2

 0,2

Výdavky spolu

380 233,0

3 691,6

4 677,5

6 314,5

7 357,7

7 426,9

 7 923,2

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

bežné výdavky

340 424,9

 3 688,1

4 673,8

 6 310,8

 7 344,4

 7 413,5

 7 909,3

kapitálové výdavky

39 808,1

 3,5

 3,7

 3,7

 13,3

 13,4

 13,9

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 -2 474,0

-3 092,4

 -4 653,0

 -5 374,0

 -4 940,8

 -4 685,7

Ukazovateľ Rozpočet
2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

10.01.

11.01. 

14.01. 

15.01. 

16.01. 

17.01. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

3 748,0

3 803,3

4 375,3

5 691,9

8 312,3

8 135,2

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

1. daňové

270 976,0

 3 474,9

 3 500,3

 4 050,9

 5 334,5

 7 491,6

 7 289,6

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

daň z príjmov FO

3 131,0

 2 279,7

 2 780,2

 3 415,6

 3 848,4

 4 112,3

 4 167,7

daň z príjmov PO

58 455,0

 863,9

 876,2

 889,1

 882,9

 898,1

 964,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 61,2

 97,5

 175,7

 662,6

 839,1

 869,2

DPH

142 026,0

207,2

 -317,4

-494,8

 -127,2

 1 572,8

 1 218,4

spotrebné dane

60 770,0

 58,3

 58,9

 60,5

 63,8

 64,6

 65,1

2. nedaňové

22 326,4

 264,6

 294,5

 315,7

 348,6

 811,8

836,5

3. granty a transfery

54 949,3

 8,5

 8,5

 8,7

 8,8

 8,9

9,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 0,2

 0,2

 0,2

 0,2

 0,2

 0,2

Výdavky spolu

380 233,0

8 401,8

9 451,2

9 946,1

11 748,9

12 862,7

 13 384,7

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

bežné výdavky

340 424,9

 8 387,7

 9 436,1

 9 926,8

 11 722,8

 12 836,6

 13 356,6

kapitálové výdavky

39 808,1

 14,1

 15,1

 19,3

 26,1

 26,1

 28,1

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 -4 653,8

 -5 647,9

 -5 570,8

 -6 057,0

-4 550,4

 -5 249,5

Ukazovateľ Rozpočet
2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

18.01.

21.01. 

22.01. 

23.01. 

24.01. 

25.01. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

-3 860,9

-3 427,0

-2 672,5

-1 620,9

848,8

11 917,0

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

1. daňové

270 976,0

-4 799,5

 -4 416,1

 -3 768,3

 -2 776,7

 -408,1

 10 585,9

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

daň z príjmov FO

3 131,0

 -1 485,6

 -1 381,7

 -1 305,4

 -1 224,0

 -1 134,8

 -1 070,8

daň z príjmov PO

58 455,0

 1 030,9

 1 069,8

 1 100,5

 1 150,0

 1 208,0

 1 312,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 871,5

 876,7

 878,1

 879,4

 881,9

 884,5

DPH

142 026,0

 -5 381,2

 -5 266,7

 -4 786,8

-3 963,1

 -1 793,0

3 126,1

spotrebné dane

60 770,0

 67,2

 188,0

 247,1

 282,1

 330,6

 6 232,7

2. nedaňové

22 326,4

 927,7

 978,0

 1 072,1

 1 131,0

 1 225,3

 1 299,4

3. granty a transfery

54 949,3

 10,9

 11,1

 23,7

 24,8

 31,6

 31,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 0,2

 0,2

 0,2

 0,2

 0,2

 0,2

Výdavky spolu

380 233,0

13 584,7

15 571,4

16 558,4

16 902,6

17 120,1

 17 252,6

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

bežné výdavky

340 424,9

 13 554,4

 15 534,8

 16 518,0

 16 861,9

 17 027,7

 17 155,7

kapitálové výdavky

39 808,1

30,3

 36,6

 40,4

 40,7

 92,4

 96,9

Schodok/Prebytok

-31 981,3

-17 445,6

 -18 998,4

 -19 230,9

 -18 523,5

 -16 271,3

 -5 335,6

Ukazovateľ Rozpočet
2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

28.01.

29.01. 

30.01. 

31.01. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

31 851,9

33 048,4

33 521,0

35 003,7

 

 

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

1. daňové

270 976,0

 30 471,4

 31 637,7

31 717,9

33 163,1

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

daň z príjmov FO

3 131,0

 -963,1

 -865,1

 -767,9

 -621,4

 

 

daň z príjmov PO

58 455,0

 1 574,9

 1 792,9

 2 056,1

3 089,1

 

 

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 885,7

 886,9

 890,0

 893,0

 

 

DPH

142 026,0

 17 799,9

18 637,6

18 938,8

 19 189,4

 

 

spotrebné dane

60 770,0

 11 072,7

 11 083,7

 10 498,9

 10 509,9

 

 

2. nedaňové

22 326,4

 1 348,5

 1 378,7

 1 770,6

 1 806,9

 

 

3. granty a transfery

54 949,3

 32,0

 32,0

 32,5

 33,7

 

 

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 0,2

 0,2

0,2

 0,2

 

 

Výdavky spolu

380 233,0

17 369,9

17 506,9

19 019,4

21 970,3

 

 

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

bežné výdavky

340 424,9

 17 269,9

 17 403,6

18 916,1

21 863,7

 

 

kapitálové výdavky

39 808,1

 100,0

 103,3

 103,3

 106,6

 

 

Schodok/Prebytok

-31 981,3

14 482,0

 15 541,5

 14 501,6

13 033,4

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov