Späť Verzia pre tlač

Prevencia korupcie - praktická príručka

aktualizované dňa: 04. 12. 2017

 

Prevencia korupcie - praktická príručka

Základné informácie k prevencii korupčného správania sa v obchodných vzťahov, v styku s verejnými činiteľmi, v zahraničnoobchodnom styku a v styku s predstaviteľmi medzinárodných inštitúcií.

 

Ďalšie informácie k prevencii korupčného správania sa nachádzajú na stránke Úradu vlády- http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/

 

Príloha: