Späť Verzia pre tlač

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2008 - schválený Vládou SR

aktualizované dňa: 12. 04. 2013

 Obal


Predkladacia správa
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Príloha č. 1
Príloha č. 2
 Príloha č. 3
 Príloha č. 4 
Príloha č. 5 
Príloha č. 6 
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Vyhodnotenie pripomienkového konania k materiálu "Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008"