Späť Verzia pre tlač

Rozpočet verejnej správy na roky 2008 až 2010 - schválený Vládou SR

aktualizované dňa: 12. 04. 2013

  Obal


 Obal Návrhu uznesenia vlády SR k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
 Návrh uznesenia vlády SR k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
Prílohy č. 1 až 4 k Návrhu uznesenia vlády SR k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
Príloha č. 5 k Návrhu uznesenia vlády SR k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
Príloha č. 6 k Návrhu uznesenia vlády SR k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
 Obal Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
 Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
 Obal príloh k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
 Príloha č. 1 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
 Príloha č. 2 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
 Príloha č. 3 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
Komuniké