Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 11/2005-NF k postupu v ISUF pri zúčtovaní zálohových platieb poskytnutých konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci na úrovni platobnej jednotky

aktualizované dňa: 18. 07. 2005

Usmernenie č. 11/2005-NF k postupu v ISUF pri zúčtovaní zálohových platieb poskytnutých konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci na úrovni platobnej jednotky

Dátum vydania: 18. 07. 2005

Dátum platnosti: 18. 07. 2005

Príloha: