Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 14/2005-NF k postupu v ISUF pri účtovani vrátenej platby na účet v Štátnej pokladnici a jej opakovanej realizácii

aktualizované dňa: 17. 10. 2005

Usmernenie č. 14/2005-NF k postupu v ISUF pri účtovaní vrátenej platby na účet v Štátnej pokladnici a jej opakovanej realizácii

Dátum vydania: 17. 10. 2005

Dátum platnosti: 17. 10. 2005

Príloha: