Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 8/2007-U k zmluve medzi NKB a sprostredkovateľom v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

aktualizované dňa: 23. 06. 2009

Usmernenie č. 8/2007-U k zmluve medzi NKB a sprostredkovateľom v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 3.0 

Dátum vydania: 23. 06. 2009

Dátum platnosti: 23. 06. 2009

Príloha: