Späť Verzia pre tlač

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu SAPARD

aktualizované dňa: 20. 08. 2007

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu SAPARD

(platnosť od 8. augusta 2006)

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu SAPARD (ďalej len "pokyny") definujú a upravujú pravidlá pri hospodárení s finančnými prostriedkami pri realizácii programu SAPARD v Slovenskej republike.

Obsah materiálu
Pokyny SAPARD