Späť Verzia pre tlač

Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2006

aktualizované dňa: 22. 08. 2012

Úvod

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva financií SR za rok 2006 bol spracovaný v súlade so smernicou Ministerstva financií SR z  3. novembra 2006 na vypracovanie návrhov záverečných účtov rozpočtových kapitol, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy .

Kapitola Ministerstva financií SR mala na rok 2006 rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v súlade so schváleným zákonom Národnej rady SR č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 790 z 12. októbra 2005 bod C.2. k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008,  ktoré boli v priebehu roka upravené 73 rozpočtovými opatreniami so súhlasom ministerstva financií.  Viac informácií sa dozviete z priložených materiálov........

Príloha: