Späť Verzia pre tlač

Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2007

aktualizované dňa: 29. 01. 2008

Informácia o realizácii verejného obstarávania na Ministerstve financií SR, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15, IČO 00 151 742 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon") od 01.01.2007 do 31.12.2007

 

Príloha: