Späť Verzia pre tlač

Január 2007

aktualizované dňa: 13. 03. 2007

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2007 

Ukazovateľ Rozpočet
2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

02.01.

03.01. 

04.01. 

05.01. 

08.01. 

09.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

1 165,8

1 689,6

1 998,5

2 253,6

3 108,0

3 591,2

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

1. daňové

248 007,0

 1 153,4

1 652,9

1 950,6

 2 186,8

 3 023,2

 3 472,2

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

daň z príjmov FO

2 828,0

 196,7

309,4

474 ,5

 700,4

 1 121,9

 1 560,5

daň z príjmov PO

49 538,0

 743,3

937,4

 966,0

 976,3

 991,2

 1 008,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2,4

3,5

 7,9

 9,8

 13,4

 15,6

DPH

135 654,0

102,8

262,6

353,3

343,8

738,7

726,7

spotrebné dane

55 048,0

 107,7

139,2

 147,5

 154,6

 155,9

 158,6

2. nedaňové

19 257,8

 12,4

34,9

 46,0

 63,8

 80,9

 115,0

3. granty a transfery

43 206,7

 0,0

1,8

 1,9

 3,0

 3,9

 4,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 0,0

0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

Výdavky spolu

348 857,5

 867,2

1 988,7

3 063,5

 4 126,7

4 897,5

5 569,5

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

bežné výdavky

310 604,6

867,2

1 988,7

3 058,2

 4 119,5

 4 745,7

 5 417,7

kapitálové výdavky

38 252,9

 0,0

0,0

5,3

 7,2

 151,8

 151,8

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 298,6

 - 299,1

- 1 065,0

 -1 873,1

 -1 789,5

 -1 978,3

Ukazovateľ Rozpočet
2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

10.01.

11.01. 

12.01. 

15.01. 

16.01. 

17.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

4 280,0

5 356,4

6 339,3

7 066,6

8 501,7

8 112,5

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

1. daňové

248 007,0

 4 091,1

 5 040,7

 5 983,1

 6 404,9

 7 667,3

 7 242,4

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

daň z príjmov FO

2 828,0

 1 958,4

 2 397,5

 2 773,3

 3 194,0

 3 501,1

 3 587,3

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 015,5

 1 027,8

 1 036,2

 1 052,3

 1 086,2

 1 089,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 26,6

 49,2

 88,5

 472,3

 974,5

978,2

DPH

135 654,0

927,4

1 256,3

 1 773,4

 1 373,1

1 538,0

 1 016,2

spotrebné dane

55 048,0

 160,0

 306,4

 307,9

 309,7

 562,8

 565,8

2. nedaňové

19 257,8

 183,2

 308,9

 336,7

 642,1

 663,3

 698,7

3. granty a transfery

43 206,7

 5,7

 6,8

 19,5

 19,6

 171,1

 171,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 151,3

 151,3

Výdavky spolu

348 857,5

5 759,6

6 170,0

6 959,7

12 919,8

14 510,0

 15 201,9

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

bežné výdavky

310 604,6

 5 587,5

 5 988,2

 6 777,1

 12 735,5

 14 320,3

 15 009,6

kapitálové výdavky

38 252,9

 172,1

 181,8

 182,6

 184,3

 189,7

 192,3

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -1 479,6

 -813,6

 -620,4

 -5 853,2

 -6 008,3

 -7 089,4

Ukazovateľ Rozpočet
2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

18.01.

19.01. 

22.01. 

23.01. 

24.01. 

25.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

8 291,9

2 633,6

-2 353,2

-1 313,1

2 255,4

10 001,9

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

1. daňové

248 007,0

 7 345,8

 1 654,8

 -3 414,8

 -2 403,1

 530,4

 7 823,7

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

daň z príjmov FO

2 828,0

 3 666,9

 -1 193,6

 -1 101,0

 -1 027,4

 -945,5

 -856,9

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 099,9

 1 108,8

 1 131,9

 1 159,7

 1 196,5

 1 264,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 981,3

 980,7

 982,3

 985,8

 987,8

 990,4

DPH

135 654,0

944,7

 102,6

-5 106,9

 -4 261,4

 -1 488,9

 4 880,6

spotrebné dane

55 048,0

 569,9

 572,5

 593,9

 653,9

 692,7

1 475,8

2. nedaňové

19 257,8

 771,4

 803,2

 885,8

 913,9

 1 548,2

 1 668,5

3. granty a transfery

43 206,7

 174,7

 175,6

 175,8

 176,1

 176,8

 509,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 153,7

 153,7

 153,7

 153,7

 153,7

 486,2

Výdavky spolu

348 857,5

17 736,0

18 155,8

20 476,1

20 753,6

20 946,4

21 626,0

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

bežné výdavky

310 604,6

 17 542,3

 17 961,0

 20 199,9

 20 379,3

 20 548,2

 21 181,9

kapitálové výdavky

38 252,9

 193,7

 194,8

 276,2

 374,4

 398,2

 444,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -9 444,1

-15 522,2

 -22 829,3

 -22 066,7

 -18 691,0

 -11 624,1

Ukazovateľ Rozpočet
2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

26.01.

29.01. 

30.01. 

31.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

23 487,4

24 650,4

25 434,7

 27 159,3 

v tom:

 

 

 

 

 

1. daňové

248 007,0

 21 261,8

 22 389,3

 23 115,9

 24 790,3 

z toho:

 

 

 

 

 

daň z príjmov FO

2 828,0

 -788,6

 -722,1

 -620,6

 -478,8 

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 444,2

 1 654,8

 1 966,1

  3 214,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 998,8

 999,5

 1 001,5

  1 022,6

DPH

135 654,0

14 802,1

 15 625,8

 15 927,5

  16 183,6 

spotrebné dane

55 048,0

 4 711,2

 4 735,2

 4 742,0

  4 743,6 

2. nedaňové

19 257,8

 1 705,2

 1 728,3

 1 783,9

  1 829,8 

3. granty a transfery

43 206,7

 520,4

 532,8

 534,9

  539,2 

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 486,4

 486,4

 486,4

  487,2 

Výdavky spolu

348 857,5

21 859,4

 22 269,2

23 737,8

  24 230,5 

v tom:

 

 

 

 

 

bežné výdavky

310 604,6

 21 332,9

 21 468,0

 22 909,2

   23 177,1 

kapitálové výdavky

38 252,9

 526,4

 801,2

 828,6

    1  053,4 

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 1 628,0

 2 381,2

1 696,9

2 928,8 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov