Späť Verzia pre tlač

Pripomienky / návrhy k webovému sídlu

aktualizované dňa: 28. 03. 2007

Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostredníctvom pripraveného formulára. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je uvedený v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

Pripomienky / návrhy k webovému sídlu