Späť Verzia pre tlač

Východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007

aktualizované dňa: 12. 04. 2013

 

  Obal


  Obsah


   Materiál


   Príloha k materiálu


  Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2005 - 2007


  Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2005 - 2007


   Uznesenie


  Príloha č. 1 k uzneseniu


  Príloha č. 2 k uzneseniu 


  Vyhodnotenie pripomienkového konania