Späť Verzia pre tlač

Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2005

aktualizované dňa: 24. 08. 2009

Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2005 bol spracovaný v súlade so smernicou MF SR zo dňa 14.12. 2005 na vypracovanie návrhov záverečných účtov rozpočtových kapitol, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy za rok 2005.

Kapitola MF SR mala na rok 2005 rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v súlade so schváleným zákonom NR č. 740/2004 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2005 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 963 zo dňa 13.10. 2004 bod D. 2. k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré boli v priebehu roka upravené 47 rozpočtovými opatreniami.

  

 Viac informácií v priložených súboroch....

Príloha: