Späť Verzia pre tlač

Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO na rok 2006

aktualizované dňa: 12. 04. 2013

 

   MATERIÁLY:

  Prognóza prevodu výnosu DPFO do rozpočtov územnej samosprávy v roku 2006

  Východiskové štatistické údaje a podiel na výnose dane z príjmov FO na r. 2006 pre obce po úprave východiskových údajov za originálne školstvo k 15.9.2005 Ministerstvom školstva SR 

  Východiskové štatistické údaje a podiel na výnose z príjmov FO na r. 2006 pre VÚC