Späť Verzia pre tlač

Transpozícia smerníc ES/EÚ

aktualizované dňa: 15. 11. 2005

 

Slovenská republika ako člen Európskej únie je povinná dôsledne implementovať a účinne uplatňovať opatrenia FSAP v súlade so stanovenými časovými limitmi.

Stav implementácie smerníc FSAP v Slovenskej republike:  Tab_SK.rtf

 

Transpozícia smerníc členskými krajinami EÚ: viac tu