Späť Verzia pre tlač

Návrh Opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne

aktualizované dňa: 19. 10. 2005

 

Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3