Späť Verzia pre tlač

Nordická investičná banka (NIB)

aktualizované dňa: 05. 12. 2014

Nordická investičná banka (Nordic Investment Bank - NIB, http://www.nib.int/home) je multilaterálna finančná inštitúcia so sídlom v Helsinkách. Členskými krajiny NIB sú Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Litva, Lotyšsko, Nórsko a Švédsko.

Spolupráca medzi SR prostredníctvom MF SR a NIB sa realizuje na základe Rámcovej dohody o finančnej spolupráci. (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13977)
Podporené projekty zo strany NIB prispeli k rozvoju slovenského hospodárstva financovaním ekonomicky životaschopných projektov infraštruktúry, ochrany životného prostredia, energetiky, dopravy, telekomunikácií a iných investičných projektov.

Riadiace orgány: http://www.nib.int/about_nib/structure_management

Užitočné linky a dokumenty: http://www.nib.int/search?search=Slovakia

Kontakty: http://www.nib.int/contact_us