Späť Verzia pre tlač

Európska investičná banka (EIB)

aktualizované dňa: 09. 08. 2016

Európska investičná banka (European Investment Bank – EIB, http://www.eib.org/) je finančnou inštitúciou Európskej únie, ktorej členmi je v súčasnosti 28 krajín Európskej únie (EÚ). Predstavuje veľmi flexibilný a efektívny zdroj financovania projektov členských štátov EÚ a mimo územia EÚ. Sídlo EIB je v Luxemburgu a svoje kancelárie má v mnohých krajinách svojej pôsobnosti.

 

Slovenská republika prostredníctvom MF SR vykonáva svoje práva vyplývajúce z jej podielu na základnom imaní EIB. EIB zohráva významnú úlohu vo financovaní dlhodobých investičných projektov v Slovenskej republike, ktoré prispievajú k podpore udržateľného rastu a zamestnanosti a podpore projektov realizovaných malými a strednými podnikmi. Od roku 1992 schválila EIB Slovenskej republike úvery vo výške cca 6,7 mld. eur. Medzi najväčšie projekty spolufinancované EIB patria: spolufinancovanie fondov EÚ, výstavba mostu Apollo cez rieku Dunaj v Bratislave, výstavba nových častí diaľnic a rýchlostných ciest ako aj modernizácia malých časti existujúcich ciest, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí.

 

Informácie o projektoch EIB pre SR sú zverejnené na internetovej stránke:

 

http://www.eib.org/projects/pipeline/

http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/sk.htm

 

Guvernérom za SR v EIB a členom Rady guvernérov, najvyššieho rozhodovacieho orgánu EIB, je podpredseda vlády a minister financií SR. V rámci Rady riaditeľov EIB, jej hlavného operatívneho orgánu, je SR zastúpená prostredníctvom zástupcu MF SR.

 

Slovenská republika patrí do neformálnej konštituencie spolu s Bulharskom, Cyprusom, Českou republikou, Chorvátskom,  Maďarskom, Maltou, Poľskom a Slovinskom.

 

Riadiace orgány: http://www.eib.org/about/structure/governance/index.htm

 

Užitočné linky:

http://www.eib.org/projects/index.htm
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

 

Kontakt:

 

European Investment Bank

98 - 100, boulevard Konrad Adenauer

L – 2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel.: +352 43 79 1

Fax: +352 43 77 04

E-mail: info@eib.org

Web: http://www.eib.org/

 

Zastúpenie skupiny EIB na Slovensku

 

EIB Group Office for the Slovak Republic

Eurovea Central 1

Pribinova 4

811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 3231 0205

Fax: +421 2 3231 0099

Vedúci zastúpenia: Radoslaw Ossowski-Barbetti