Späť Verzia pre tlač

Rozvojová banka Rady Európy (RB RE)

aktualizované dňa: 05. 03. 2015

Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank – CEB: http://www.coebank.org) je multilaterálnou finančnou inštitúciou, ktorá  má  charakter multilaterálnej  rozvojovej  banky so sídlom v Paríži. Zo  47 členských štátov Rady Európy vstúpilo do RB RE zatiaľ 41 krajín.

Slovenská republika prostredníctvom MF SR vykonáva svoje práva vyplývajúce z jej podielu na základnom imaní RB RE. Operácie RB RE v Slovenskej republike boli zamerané hlavne na  financovanie projektov zameraných na výstavbu sociálneho bývania pre ľudí s nízkymi príjmami, udržiavanie pracovných miest a zlepšenie životných podmienok v mestských a prímestských oblastiach, ochranu a budovanie kultúrneho dedičstva.
Informácie o projektoch RB RE: http://www.coebank.org/Contenu.asp?arbo=90&theme=2

MF SR je zastúpené v jej hlavnom orgáne, v Administratívnej rade RB RE, ktorý posudzuje a schvaľuje finančné projekty a sleduje ich realizáciu, prehodnocuje stratégiu a smerovanie banky.

Riadiace orgány: http://www.coebank.org/Contenu.asp?arbo=81&theme=1

Užitočné linky: http://www.coebank.org/Contenu.asp?arbo=74&theme=1

Kontakty: http://www.coebank.org/PaysDetails.asp?Home=1&Num=41