Späť Verzia pre tlač

7. Analýza základných indikátorov trhu práce v SR (júl 2005)

aktualizované dňa: 05. 12. 2011

Miera nezamestnanosti na Slovensku je v poslednom období predmetom tak odborných, ako aj politických debát. Cieľom tohto materiálu je priniesť o niečo komplexnejší pohľad na trh práce. Za hlavné závery sa dajú považovať: samotná miera nezamestnanosti prezrádza iba čiastkovú informáciu o trhu práce, miery aktivity a zamestnanosti sú taktiež veľmi dôležitými indikátormi; skutočná miera nezamestnanosti je pravdepodobne v blízkosti 13%; jej výraznejšie zníženie v strednodobom horizonte bude brzdené rastom populácie v aktívnom veku, ako aj zvyšovaním veku odchodu do dôchodku.

Príloha: