Späť Verzia pre tlač

5. Prognózovanie dane z pridanej hodnoty v SR (júl 2005)

aktualizované dňa: 05. 12. 2011

Daň z pridanej hodnoty je ďalšia daň, o ktorej prognózovaní IFP prezentuje analýzu. Je to daň, ktorá hrá kľúčovú úlohu v daňovej sústave Slovenska. Má rozhodujúci podiel na príjmoch verejných financií a týka sa bez výnimky všetkých domácností. V materiáli sú zhrnuté prístupy, ktoré IFP používa na prognózovanie dane z pridanej hodnoty pre účely zostavenia štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. Uvedený materiál bol predmetom diskusie 2. zasadnutia Výboru pre daňové prognózy.

Príloha: