Späť Verzia pre tlač

Banky vykonávajúce hypotekárne obchody

aktualizované dňa: 12. 01. 2010

Dexia banka Slovensko, a.s.                                             

www.dexia.sk

VOLKSBANK Slovensko, a.s.                                                             

www.luba.sk

OTP Banka Slovensko, a.s.                                               

www.otpbanka.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                

www.slsp.sk

Tatra banka, a.s.                                                                 

www.tatrabanka.sk

UniCredit Bank Slovakia, a.s.                                            

www.unicreditbank.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.                                      

www.vub.sk

Československá obchodná banka, a.s.,                         

www.csob.sk