Späť Verzia pre tlač

Stavebné sporiteľne

aktualizované dňa: 11. 08. 2005

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Radlinského 10

813 23  Bratislava

Tel: (02) 59 66 78 88, fax: (02) 59 66 79 20

www.csobsp.sk

 

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Bajkalská 30

P.O. Box 48

829 48  Bratislava

Tel: (02) 58 23 11 11,  58 23 11 01

www.pss.sk

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Grösslingova 77

824 68  Bratislava

Tel: +421 2 592 75 111, fax: +421 2 529 20 912

www.wustenrot.sk