Späť Verzia pre tlač

Oznámenia a usmernenia k dani z príjmov

aktualizované dňa: 17. 01. 2013

za rok 2012

Oznámenie MF SR o zvýšení sumy daňového bonusu v nadväznosti na Opatrenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima (FS 6/2012, č. 37) 

za rok 2011

Informácia k zvýšeniu sumy daňového bonusu od 1. júla 2011  

za rok 2010

Oznámenie MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

za rok 2009

Usmernenie  MF SR na postup pri prechode z evidencie podľa §6 ods.10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) na daňovú evidenciu podľa §6 ods.14 a 15 zákona č. 60/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov  a z daňovej evidencie podľa §6 ods.14 a 15 zákona o dani z príjmov na evidenciu podľa  §6 ods.10 zákona o dani z príjmov (FS 7/2009, č. 47)

Usmernenie  MF SR na postup pri prechode  zo sústavy podvojného účtovníctva na daňovú  evidenciu podľa §6 ods.14 a 15 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 60/2009 Z.z. (ďalej len „zákon o dani  z príjmov“) a z daňovej evidencie podľa §6 ods.14 a 15 zákona o dani z príjmov do sústavy podvojného účtovníctva (FS 7/2009, č. 45)

Oznámenie MF SR o uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v súvislosti s výpočtom poslednej známej daňovej povinnosti podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (FS 5/2009, č. 28)

Oznámenie MF SR o vydaní vzoru tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (FS 5/2009, č. 27)

Oznámenie MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (FS 5/2009, č. 26)

Oznámenie o oprave textu v opatrení MF SR z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (FS 3/2009, č. 19)

Usmernenie MF SR o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (FS 1/2009, č. 5) 

za rok 2008

Oznámenie MF SR z 25. novembra 2008 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (FS 12/2008, č. 105)

Oznámenie MF SR o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2008 (FS 9/2008, č. 98)

Oznámenie MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri zvýšení sumy daňového bonusu podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (FS 7/2008, č. 59) 

za rok 2007

Oznámenie o postupe pri uplatňovaní daňových výdavkov v prípade, ak povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ plní zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov (FS 12/2007, č. 70)

Oznámenie MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri zvýšení sumy daňového bonusu podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (FS 8/2007, č. 33)