Späť Verzia pre tlač

Schodok/Prebytok štátneho rozpočtu

Názov položky Rozpočet 2018 Skutočnosť kumulatíve
apríl/18 máj/18 % plnenia
1. Schodok (-) / prebytok (+) (GFS)- mesačné údaje 0,00 -96,10 -174,20
2. Financovanie domáce (GFS) - mesačné údaje 0,00 -227,30 1 014,70
z toho: bankami (GFS) - mesačné údaje4) 0,00 199,20 168,40
nebankové (GFS) - mesačné údaje 0,00 -426,50 846,40
3. Financovanie zahraničné (GFS) - mesačné údaje 0,00 323,40 -840,50
4. Schodok (-) / prebytok (+) - kumulatívne údaje -1 972,90 -551,00 -725,20 36,76 %
5. Financovanie domáce - kumulatívne údaje 0,00 892,40 1 907,10
z toho: bankami - kumulatívne údaje 0,00 757,80 962,20
nebankové - kumulatívne údaje 0,00 134,60 981,00
6. Financovanie zahraničné - kumulatívne údaje 0,00 -341,40 -1 181,90

Údaje sú uvedené v mil. EUR.

Metaúdaje možno nájsť na nasledovnej adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/base.page/4da0e1ce-3877-4b46-af2e-700faef7518a

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/summary.of.methodology/4749bd77-e96b-463a-a5e3-a18beecbdd31