Späť Verzia pre tlač

Schodok/Prebytok štátneho rozpočtu

Názov položky Rozpočet 2017 Skutočnosť kumulatíve
september/17 október/17 % plnenia
1. Schodok (-) / prebytok (+) (GFS)- mesačné údaje 0,00 -94,80 336,10
2. Financovanie domáce (GFS) - mesačné údaje 0,00 281,60 -59,10
z toho: bankami (GFS) - mesačné údaje 0,00 250,70 1 221,30
nebankové (GFS) - mesačné údaje 0,00 31,10 -1 280,40
3. Financovanie zahraničné (GFS) - mesačné údaje 0,00 -186,80 -277,00
4. Schodok (-) / prebytok (+) - kumulatívne údaje -1 993,20 -1 087,80 -751,70 37,71 %
5. Financovanie domáce - kumulatívne údaje 0,00 6 111,00 6 051,90
z toho: bankami - kumulatívne údaje 0,00 3 819,70 5 040,90
nebankové - kumulatívne údaje 0,00 2 291,40 1 011,00
6. Financovanie zahraničné - kumulatívne údaje 0,00 -5 023,20 -5 300,20

Údaje sú uvedené v mil. EUR.

Metaúdaje možno nájsť na nasledovnej adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/base.page/4da0e1ce-3877-4b46-af2e-700faef7518a

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/summary.of.methodology/4749bd77-e96b-463a-a5e3-a18beecbdd31