Späť Verzia pre tlač

Schodok/Prebytok štátneho rozpočtu

Názov položky Rozpočet 2017 Skutočnosť kumulatíve
máj/17 jún/17 % plnenia
1. Schodok (-) / prebytok (+) (GFS)- mesačné údaje 0,00 -256,40 72,60
2. Financovanie domáce (GFS) - mesačné údaje 0,00 -193,60 57,40
z toho: bankami (GFS) - mesačné údaje 0,00 338,20 366,80
nebankové (GFS) - mesačné údaje 0,00 -531,80 -309,40
3. Financovanie zahraničné (GFS) - mesačné údaje 0,00 450,00 -130,00
4. Schodok (-) / prebytok (+) - kumulatívne údaje -1 993,20 -891,50 -818,90 41,08 %
5. Financovanie domáce - kumulatívne údaje 0,00 5 665,30 4 487,90
z toho: bankami - kumulatívne údaje 0,00 3 112,20 3 479,00
nebankové - kumulatívne údaje 0,00 2 553,10 1 008,90
6. Financovanie zahraničné - kumulatívne údaje 0,00 -4 773,80 -3 669,00

Údaje sú uvedené v mil. EUR.

Metaúdaje možno nájsť na nasledovnej adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/base.page/4da0e1ce-3877-4b46-af2e-700faef7518a

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/summary.of.methodology/4749bd77-e96b-463a-a5e3-a18beecbdd31