Späť Verzia pre tlač

Schodok/Prebytok štátneho rozpočtu

Názov položky Rozpočet 2017 Skutočnosť kumulatíve
apríl/17 máj/17 % plnenia
1. Schodok (-) / prebytok (+) (GFS)- mesačné údaje 0,00 -298,10 -256,40
2. Financovanie domáce (GFS) - mesačné údaje 0,00 2 562,60 -193,60
z toho: bankami (GFS) - mesačné údaje 0,00 -288,60 338,20
nebankové (GFS) - mesačné údaje 0,00 2 851,20 -531,80
3. Financovanie zahraničné (GFS) - mesačné údaje 0,00 -2 264,50 450,00
4. Schodok (-) / prebytok (+) - kumulatívne údaje -1 993,20 -635,10 -891,50 44,73 %
5. Financovanie domáce - kumulatívne údaje 0,00 5 858,90 5 665,30
z toho: bankami - kumulatívne údaje 0,00 2 774,00 3 112,20
nebankové - kumulatívne údaje 0,00 3 084,90 2 553,10
6. Financovanie zahraničné - kumulatívne údaje 0,00 -5 223,80 -4 773,80

Údaje sú uvedené v mil. EUR.

Metaúdaje možno nájsť na nasledovnej adrese:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/base.page/4da0e1ce-3877-4b46-af2e-700faef7518a

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/summary.of.methodology/4749bd77-e96b-463a-a5e3-a18beecbdd31