Späť Verzia pre tlač

Ako zapojiť súkromný sektor do rozvojových projektov

12. 06. 2018

ImgCont/1_New_image/ECOSOC.jpg

New York 11.jún 2018 -  Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír sa v pondelok v New Yorku zúčastnil konferencie organizovanej Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) venovanej financovaniu globálnych cieľov udržateľného rozvoja (tzv. Sustainable Development Goals).

Predstavitelia vlád, medzinárodných a neziskových organizácií, ako aj súkromného sektora diskutovali o možnostiach ako motivovať a efektívnejšie zapájať súkromný sektor do rozvojových projektov po celom svete. Sú to projekty spadajúce do 17tich univerzálne platných cieľov udržateľného rozvoja, ako napríklad kvalitne vzdelávanie a školstvo, klimatické opatrenia, dostupná a čistá energia, znižovanie.

Riziko a znášanie rizika sú v súčasnosti vnímané ako najväčšia prekážka pri mobilizácii súkromných zdrojov pre rozvoj, spoločným menovateľom v domácej aj zahraničnej oblasti,“ povedal minister financií Peter Kažimír v rámci svojho vystúpenia.

Rozvojové investície sú v mnohých európskych krajinách vo veľkej miere financované zo zdrojov (až 85%), čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Preto Slovensko a ostatné členské krajiny EÚ prehodnocujú spôsob, akým domáci rozvoj financovať.

Z tradičného grantového mechanizmu prechádzame na sofistikovanejšie spôsoby. Využívame EÚ fondy na prilákanie kapitálu a know-how súkromného sektora prostredníctvom finančných nástrojov a najlepším príkladom je Slovenský Investičný Holding (SIH).

Detaily o SDGs

V Sept.2015 prijali svetoví lídri na pôde OSN, počas historického summitu, tzv. Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Táto sa okrem iných pilierov a politík opiera aj o snahu neplniť 17 cieľov pre dosiahnutie dlhodobého udržateľného rozvoja. Cieľmi sú žiadna chudoba; žiaden hlad; dobre zdravie a blahobyt; kvalitne vzdelávanie a školstvo; rovnosť pohlaví; čistá voda a kanalizačný systém; dostupná a čistá energia; slušná práca a ekonomicky rast; priemysel, inovácie a infraštruktúra; znižovanie nerovností; udržateľné mestá a komunity; zodpovedná spotreba a produkcia; klimatické opatrenia; život v oceánoch; život na zemi; mier, spravodlivosť a silne inštitúcie; partnerstvá pre dosahovanie týchto cieľov.

Viac o podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou predsedu Valného Zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka: https://www.un.org/pga/72/event-latest/financing-the-sustainable-development-goals/

Viac o samotných SDGs: https://publicadministration.un.org/en/Themes/Public-Institutions-for-SDGs

https://www.reuters.com/article/us-un-globalgoals-progress/progress-too-slow-on-global-goals-for-sustainable-development-u-n-says-idUSKBN1A22A2

 

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR