Späť Verzia pre tlač

Slovenské dlhopisy majú úspech aj v novom roku

16. 01. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/nove bankovky.jpg

Bratislava 15. január 2018 - V prvej tohtoročnej aukcii slovenských štátnych dlhopisov zaznamenala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity úspech. V ponuke boli dva dlhopisy s odlišnými splatnosťami. Prvý - so splatnosťou v januári 2027 a 19,2 ročný dlhopis so splatnosťou v marci 2037. Za pozornosť stojí skutočnosť, že pri 20 ročnej splatnosti sú naše dlhopisy drahšie v porovnaní s nemeckými len o 0,6 % p.a.

Pri celkovom dopyte viac ako 1 mld. eur boli predané dlhopisy v súhrnnej hodnote 175,1 mil. eur. Pri dlhšom dlhopise, ktorý bol v aukcii naposledy ponúknutý v novembri 2017 došlo k poklesu výnosov do splatnosti z 1,63 % p. a. na priemerných 1,61 % p. a. Kratší dlhopis zaznamenal oproti októbru 2017 pokles z 0,78 % p. a. na súčasných  0,71 % p. a. Zároveň sa tento pôvodne 12 ročný dlhopis podarilo dopredať do celkovej hodnoty 3 mld. eur. 

V utorok sa uskutoční nekonkurenčná časť aukcie (s cenou vygenerovanou ako priemerná cena v konkurenčnej aukcii a s ponukou 20 % z akceptovanej menovitej hodnoty jednotlivých PD) iba pre dlhší dlhopis – informácia bude nasledovať po vyhodnotení nekonkurenčnej aukcie.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR