Späť Verzia pre tlač

Slovensko opäť lídrom vo V4

09. 11. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/europska komisia_ILU.jpg

Európska komisia (EK) zverejnila svoju pravidelnú jesennú prognózu, na základe ktorej bude hodnotený aj návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky. Zverejnené čísla potvrdzujú odhady Ministerstva financií SR (MF SR), ktoré v tomto roku počíta, rovnako ako EK s ekonomickým rastom Slovenska na úrovni 3,3%.

Slovensko je jedinou krajinou EÚ, kde sa očakáva výrazné zrýchľovanie rastu aj v nasledujúcich rokoch, a to na 3,8 % v roku 2018 a 4 % v roku 2019. Staneme sa tak opäť lídrom regiónu V4. Okrem nás dosiahnu  štvorpercentý rast v roku 2019 iba dve ďalšie krajiny EÚ a to Rumunsko a Malta.
„Som rád, že Európska komisia má rovnakú optiku ako my a potvrdila naše očakávania. Patríme medzi krajiny so zdravými verejnými financiami a verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

Deficit verejných financií v roku 2017 odhaduje EK v súlade s očakávaniami MF SR na úrovni 1,6 % HDP a v ďalšom roku by sa mal znížiť až na úroveň 1% HDP. V roku 2019 klesne deficit podľa komisie na 0,2 % HDP. MF SR predpokladá v roku 2019 deficit na úrovni 0,1% HDP.

„Naše verejné financie smerujú k vyrovnanému hospodáreniu. V roku 2020 by tak hodnota deficitu mala byť po prvýkrát v histórii na nule“, dodal P. Kažimír.

Dlh verejnej správy by sa mal dostať na konci roku 2018 pod hranicu 50 % HDP a EK vidí jeho hodnotu rovnako ako MF SR na úrovni 49,9 % HDP. V 2019 by mal verejný dlh atakovať hranicu 47,2 % HDP, lepšie ako očakáva MF SR. Dlh tak klesne výraznejšie pod požadovanú hodnotou Paktu stability a rastu vo výške 60 % HDP a priemerný dlh eurozóny, ktorý EK odhaduje na 85,2 % HDP v roku 2018. Nižší dlh ako SR budú mať iba 4 krajiny eurozóny a 9 krajín EÚ.

Zohľadňujúc aktuálne predpoklady prognózy EK by sa Slovensko malo opätovne zaradiť do skupiny krajín, ktoré plnia kritériá stability a rastu, čo definitívne potvrdí hodnotenie EK budúci týždeň.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR